SILhOUETTE BY SCSALUT

Silhouette by SCsalut

ALLEUJAMENT DEL DOLOR AGUT I CRONIC

 

¿COM FUNCIONA? L'andulació combina 2 tractaments contrastats en el camp de la salut per a la millora de la qualitat de vida: vibracions controlades i termoteràpia.

 

Les teràpies vibracionals s'utilitzen des de fa anys per al tractament, la millora o la prevenció de diverses patologies d'origen musculoesquelètic i altres malalties. L'ús de la termoteràpia s'ha demostrat eficaç des de fa dècades per la seva capacitat per afavorir la vasodilatació, millorar el reg sanguini de les zones afectades, reduir les inflamacions, ajudar a la cicatrització de ferides, etc. La postura decúbit supí (cap per amunt) i amb les cames elevades és una de les característiques de la tecnologia d'andulació, la qual permet la flexió lumbar i del genoll, i per tant, una descàrrega muscular que afavoreix la relaxació.
Gràcies a la combinació de les dues tècniques, ajuda a disminuir el dolor provocat per diferents patologies, com pot ser el cas de: Fibromiàlgia, Artrosis, Artritis, Hèrnia Discal, Dolor Cervical, Dolor d'Esquena, Ciàtica ... L'andulació no és únicament útil contra molèsties existents, sinó que també juga un paper important com a mesura preventiva en el sorgiment del dolor. 

Alguns estudis sobre vibracions de cos sencer i sobre l'aplicació de la termoteràpia amb finalitats terapèutiques indiquen que aquests dos tractaments afavoreixen la prevenció de lesions musculars i ajuden a la regeneració de la zona afectada. Els tractaments vibracionals i la calor per infrarojos poden ser útils per escalfar la massa muscular abans de realitzar una activitat física, ja que millora la microcirculació dels vasos sanguinis, proporcionant una millor oxigenació i hidratació  muscular. Això pot ser especialment beneficiós en la prevenció de certes lesions esportives i també en la millora del rendiment esportiu i l'augment de la força muscular. Alguns estudis indiquen que l'augment de la microcirculació provocat per la calor per infrarojos, poden relaxar la massa muscular i afavorir el correcte drenatge limfàtic de l'organisme.