TERÀPIA BIOMAGNÈTICA

O

PAR BIOMAGNÈTIC  

 

 El Biomagnetisme és una disciplina terapèutica que ens permet entendre la malaltia des del punt de vista energètic i vibracional.

 

Tenim un PH proper al neutre però hi ha fenòmens que el poden modificar i conduir als òrgans a una acidesa o alcalinitat. Una alteració que ens pot portar a la malaltia.

 

El Terapeuta identifica, seguint uns protocols de diagnòstic, els pars biomagnètics desequilibrats, els quals poden associar-se a microorganismes concrets (bactèries,virus, fongs, paràsits).

 

Al col·locar la polaritat positiva o negativa del iman en els focus àcid o alcalí dels pars alterats, equilibrem el PH del organisme, portant-lo al seu nivell normal, en aquest estat idoni els microorganismes patògens no poden viure i el pacient millorarà  de una manera natural i ràpida, sense cap efecte secundari.

   

DIGUES ADÉU A:

 •  Al.lèrgies (gluten, pols, pol.len, pèl, àcars, gramínies...)
 • Artritis
 • Asma Al.lèrgic
 • Bronquitis
 • Còlon irritable
 • Depressió
 • Diarrees
 • Digestions pesades
 • Dolors articulars
 • Estrenyiment
 • Fibromiàlgia
 • "Hemorroides"
 • Hepatitis
 • Hipertensió
 • Infeccions per fongs (càndides...)
 • Mals de cap, migranyes
 • Menstruació (problemes)
 • Càlculs biliars i de  ronyó
 • Osteoporosi
 • ... entre d'altres

 

 

 

google-site-verification: google123872d4adb97e48.html